REGULAMIN LIGI SINGLOWEJ                     regulamin


REGULAMIN SŁAWSKIEJ LIGI TENISOWEJ


1. Rozgrywki prowadzone są w 2 grupach..

2. W sezonie rozgrywana jest jedna Edycja oraz Turniej Masters.

3. Rozgrywki odbywaja sie na terenie:
- korty na terenie SCKiW
- inny kort (konieczna zgoda obydwu graczy)

4. Każdy chętny - warunek ukończenia 18 lat (wiek seniorski) - może przystąpić do rozgrywek po zakończeniu jakiejkolwiek edycji.

5. Nie rozegranie żadnego spotkania w edycji i nie poinformowanie organizatora rozgrywek o przyczynach powoduje automatyczne skreślenie z ligi. W przypadku choroby lub kontuzji (obowiązek poinformowania organizatora) zawodnik pozostaje w grze.

6. Warunkiem uczestniczenie w Turnieju Masters jest:
- zajecie jednego z ośmiu pierwszych miejsc w grupie
- rozegranie min. 3 meczy

7. Terminy umawianych meczów zgłaszane są do organizatora lub administratora strony.

8. Mecze w grupie gramy każdy z każdym w dowolnej kolejności z zachowaniem kalendarza poszczególnych edycji. Każdy zawodnik zobowiązany jest do kontaktów i umawiania spotkań z pozostałymi zawodnikami danej grupy. Sugerowane jest rozegranie jednego spotkania na tydzień, aby nie kumulować meczów w końcówce danej edycji.

9. W przypadku nie możnosci rozegrania spodkania przez jednego z zawodników zawodnik ten zobowiazany jest w ciagu 4 dni na ustalenie kolejnego terminu spodkania. W przypadku trzykrotnej odmowy rozegrania meczu przyznawane są punkty walkowerem (w tabeli zaznaczane jest to jako (V)). Gdy zawodnik rozegra część spotkań, a pozostałych nie może kontynuować, nie może oddać walkowera jednej czy dwóm osobom, lecz musi oddać wszystkim zawodnikom w grupie, z którymi nie grał. Oddanie meczu walkowerem przez zawodnika może nastąpić w dowolnym momencie. Sporne przypadki rozstrzyga organizator.

10. Mecze rozegrane po terminie zakończenia edycji nie będą uwzględniane. O ewentualnym przedłuzeniu terminu rozgrywek decyduje organizator.

Bezwzględnym obowiązkiem każdego zawodnika jest dopilnowanie wpisania swojego wyniku meczu w gablocie, powiadomienie organizatora lub administratora strony. W przypadku braku wpisu po zamknięciu edycji wynik nie będzie zaliczony.

11. Klasyfikacja w poszczególnych grupach zamykająca edycję:

o kolejności rozstawień w Masters decyduje kolejnosc w grupie:
zwycięstwo (2-0) – 3 pkt; zwycięstwo (2-1) – 3 pkt; zwycięstwo (V) – 3 pkt; przegrana (1-2) – 2 pkt; przegrana (0-2) – 1 pkt; przegrana (V) – 0 pkt.

w przypadku równej ilości punktów u dwóch zawodników decyduje bezpośredni pojedynek; jeśli nie był rozegrany, to większa liczba rozegranych spotkań (premiuje się większe zaangażowanie); przy równej ilości spotkań, korzystniejsza różnica setów wygranych do przegranych ze wszystkich meczów, następnie różnica gemów; jeśli i ta jest jednakowa, to o wyższej lokacie decyduje losowanie.
12. Po ustaleniu lokat w poszczególnych grupach, osiem pierwszych osoby awansuje do Turnieju Masters. Wyższe miejsce w grupie oznacza lepsze rozstawienie w drabince Masteres.
13. Turniej Masters rozgywany jest w formie drabinki turniejowej.

13. Zwycięzca Ligi Singlowej bedzie gracz ktory wygra Turniej Masters.

14. Następny sezon rozpoczyna się według ustawienia z ostatniej edycji.

Wszelkie sprawy sporne kierować do: organizatora Masłowskiego Marcina tel. 693347468